Skip to Content

File 147

Vi hjälper stressade ledare och chefer med att få tiden att räcka till. Ett starkt ledarskapsprogram kombinerat med Time Master personifierar ditt ledarskap och effektiviserar ditt arbetssätt.

Executive Coaching 1:

12 månader:350 kronor per månad:

Executive Coaching 1:

personlig utveckling

a.Vad ?

b.Varför?

Utifrån dessa två frågor kommer du att veta hur du ska hantera din personliga utveckling för att få de resultat du själv vill ha.

Executive Coaching 2:

Ledarskapet - Hur du formar ditt personliga ledarskap

a.resultat orienterat ledarskap.

b.tidseffektivisering

Du kommer efter avslutad coaching period komma fram till hur du vill och bör vara som ledare för att just du och dina närmaste medarbetare ska implementera företagsmålen på bästa sätt.

Executive Coaching 3

Relationshantering och kommunikation

1.familje relationer

2.relationer på arbetsplatsen.

Du kommer efter att ha avslutat din tid med din coaching expert inom området samt att ha utfört de övningar som du får mellan coaching sessionerna kunna förstå att man kan hantera relationer på olika sätt beroende på vilka behov din närmsta omgivning har. Det är en sak att hantera relationer på arbetsplatsen och en annan sak att hantera relationer hemma. Du lär dig att hantera båda och att kombinera jobb med familj.

Du får en coaching timme per månad med en utbildad coaching expert i dessa frågor, samt övningsuppgifter att göra mellan gångerna.Du kan när som helst avsluta ditt paket. Om du inte är nöjd får du pengarna tillbaka.

Vi är experter i executive coaching, karriär coachning och personligt utvecklande coachningar.

-Sparar tid.Med hjälp av dator, eller androidenhet är det lätt att ansluta och få kontakt med sin coach.Genom ett sofistikerat och säkert videokonferenessystem, kan Du alltid få kontakt med Din coach från där Du befinner Dig. Du och Din coach ser och hör varandra som om i ett fysiskt möte. Allt sker i realtid.

-Sparar pengar. Håller kostnaderna nere då ingen behöver förflytta sig.

-Inte mer än tre månaders coaching behövs för att uppnå resultat.

-Tester används för att identifiera problem och analysera behoven hos våra kunder.

-Livecoacher´s coaching program är utformade för att kunna möta behoven i syfte att uppnå motivation och prestationn cialis online cheap både på individuell nivå och på företagsnivå.

-Projektledar utbildningar

-Speciellt utformade program i syfte att skapa resultat för de som är i transit eller söker en ny karriär.

-Flexibelt system. Vi är där våra kunder är.Genon vårt videosystem kan våra kunder lätt koppla upp sig mot coach, med hjälp av dator med bredbandsuppkoppling,eller android enhet och en webkamera.

-En pool av coacher gör att våra kunder lätt kan se vilken coach som passar in.Alltefter behov av stöd vare sig det gäller, sråk, ursprung, kompetenser och erfarenheter.

-Inga tvivel när det gäller kvalitet då vi enbart har erfarna,certifierade och professionella coacher som garanterar resultat.

-Kvalitetssäkring genom matchning av in och utgångsvärden.
-

Testa oss en period.

Vi erbjuder assessment och tre coaching sessioner utan kostnad.Välkomna att kontakta oss på kh@livecoachers.com så berättar vi mer.

Online coaching

Online coachning med videokonferenssystem gör att vi ser och hör varandra som om vi satt fysiskt i ett kontor. Vi har arbetat med metoden sedan 2009, för att idag kunna säga att det ger exakt samma resultat som om vi hade mötts fysiskt. Vi säger ju samma saker och arbetar mot samma mål som om vi hade suttit fysiskt på ett kontor. Eller hur? Coachning är ett verktyg för lärande och förändring. Genom coachningen kommer vi inte bara fram till lösningar på själva uppgiften, utan vi har också sparat pengar och rejält med tid åt både företag och individ. Livecoachers får människor att både växa och att stressa mindre.läs mer

Outplacement och karriär

Uppsägningar?Om företaget varslar så finns vi tillhands och vägleder uppsagda till ny karriär. I workshopen jobbar vi med EGO programmet. Vägen till ett nytt jobb.
1.Ladda ner Skype, eller motsvarande
2.Registrera Dig
3.Få ett lösenord eller ladda ner våra steg-för-stegprogram att göra på egen hand