Skip to Content

Produkter & Tjänster

Våra coachingprodukter online
Här finns olika program att välja på allt efter dina behov. Allt från att köpa enstaka coachingtimmar med professionell coach eller Executive coaching, 12 månadersprogrammet ( för personer i chefsställning . Ingår professionell coachning och ett steg-för stegprogram.PSP programmet) eller Executive coaching, med hjälp av PSP steg-för-steg programmet. 6 månadersprogram för personer i chefsställning , Ingår professionell coachning i ett steg-för stegprogram.PSPprogrammet Karriärcoachning med hjälp av EGO steg-för-stegprogrammet: samma principer som ovan 12 respektive 6 månader,men kan även fås enbart genom e-learning dvs gör-det -själv program. Verksamhetsstyrning och projektledning, 12 månader respektive 6 månadersprogammet CPM. Ingår professionell coachning i ett steg-för stegprogram E-learning, ett snabbt sätt att få mer kunskaper i specifika ämnen såsom, konflikthantering, krishantering,kommunikation, cross-boarder,ny som chef,att hantera förändring och personlig branding. För karriär erbjuder vi Ego-programmet och PSP, kunskaper i att göra personllig strategisk planering.